Blue Flower

Badania diagnostyczne wykonywane w Klinice

Gastroskopia jest to badanie endoskopowe przełyku, żołądka i dwunastnicy. Badanie polega na wprowadzeniu przez usta pacjenta aparatu-sondy o średnicy 6-9 mm. Aparat do badania jest giętki i dopasowuje się do kształtu narządów przez które jest przeprowadzany. W trakcie badania ogląda się śluzówkę przewodu pokarmowego. Można też pobrać fragmenty śluzówki do badania pod mikroskopem lub wykonać zabieg terapeutyczny (usunięcie polipa, hamowanie krwawienia, poszerzenie zwężenia). 

Badanie jest nieprzyjemne, dlatego u małych dzieci (<10 roku życia) wykonuje się je w znieczuleniu ogólnym. U dzieci starszych, które potrafią współpracować z lekarzem można wykonać badanie w znieczuleniu miejscowym. 

Badanie w znieczuleniu miejscowym trwa krótko - zwykle nie dłużej niż 5 minut. Rozpoczyna się znieczuleniem tylnej ściany gardła przy pomocy niesmacznego, gorzkiego aerozolu. Powoduje to uczucie sztywności gardła i utrudnia połykanie. Przeprowadzenie aparatu przez gardło do przełyku trwa kilka sekund, następnie pacjent może odczuwać uczucie pełności i wzdęcia brzucha, mogą też  występować głośne odbijania. Wszystkie te dolegliwości ustępują z chwilą ukończenia badania. Ze względu na znieczulenie gardła przez około godzinę po badaniu nie należy pić ani jeść, gdyż istnieje ryzyko zachłyśnięcia się. 

Kolonoskopia jest to badanie endoskopowe jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego. Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt pacjenta aparatu-sondy o średnicy 9-11 mm. Aparat do badania jest giętki i dopasowuje się do kształtu narządów przez które jest przeprowadzany. W trakcie badania ogląda się śluzówkę jelita. Można też pobrać fragmenty śluzówki do badania pod mikroskopem lub wykonać zabieg terapeutyczny (usunięcie polipa, hamowanie krwawienia, poszerzenie zwężenia).

Przed badaniem pacjent wymaga odpowiedniego (zwykle 2 dniowego) przygotowania do badania, polegającego na oczyszczeniu jelita z mas kałowych. Przygotowanie takie prowadzone jest w trakcie hospitalizacji. 

Pełne badanie kolonoskopowe jest przykre i bolesne dlatego wykonuje się je w znieczuleniu ogólnym. W wybranych przypadkach, gdy oceniany ma być jedynie końcowy odcinek jelita grubego badanie można wykonać bez znieczulenia ogólnego ani długotrwałego przygotowania do badania. 

pH metria jest to badanie wykonywane u pacjentów z podejrzeniem choroby refleksowej,wywołującej zmiany zapalne w przełyku na skutek cofania się kwaśnej treści żołądkowej do światła przełyku. Badanie polega na wprowadzeniu przez nos do przełyku cienkiej sondy (średnica około 2 mm) oraz przyklejeniu drugiej sondy do skóry klatki piersiowej. Obydwie sondy są podłączone do rejestratora zapisującego pH w przełyku. Badanie trwa 24 godziny. Badanie nie ogranicza w istotny sposób  aktywności pacjenta. Dziecko może normalnie jeść i pić, bawić się i wykonywać normalne, codzienne czynności. Założenie i zdjęcie sond jest nieprzyjemne ale niebolesne i nie wymaga znieczulenia ogólnego. 

Manometria jest badaniem określającym czynność mięśni przewodu pokarmowego. Polega na umieszczeniu w odpowiednim miejscu przewodu pokarmowego (przełyk lub odbyt) cienkiego (około 2 mm) cewnika zakończonego balonikiem, który wypełnia się powietrzem a następnie rejestruje się zmiany ciśnienia będące wynikiem czynności skurczowej mięśni przewodu pokarmowego. Badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wymaga oczyszczenia jelita. Badanie jest niebolesne i nie wymaga znieczulenia ogólnego. 

Testy oddechowe służą do badania czynności przewodu pokarmowego w oparciu o analizę składu wydychanego powietrza. Jest ich kilka rodzajów. Każdy polega na pobraniu próbki powietrza po czym podaje się do połknięcia preparat i w określonym czasie (zwykle co 30 minut) pobiera się kolejne próbki powietrza. W ten sposób można diagnozować:

  • Zakażenie bakterią Helicobacter pylori (wzrost stężenia dwutlenku węgla znakowanego stabilnym izotopem)
  • Nietolerancja laktozy lub fruktozy (wzrost wydalania jonów wodoru)
  • Obecność flory jelitowej w jelicie cienkim (wzrost wydalania jonów wodoru)

Przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo. Badanie jest niebolesne. Biopsja wątroby jest to zabieg służący pobraniu fragmentu tkanki wątroby do badania pod mikroskopem. Biopsję wątroby wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub u starszych dzieci w znieczuleniu miejscowym. Pacjenci u których ma być wykonana biopsja wątroby pozostają na czczo do zabiegu. Po znieczuleniu, przed biopsją wykonuje się nacięcie skóry długości 2 mm, przez które wprowadza się igłę służącą do pobrania fragmentu wątroby. Po biopsji pacjent przez 1-2 godziny pozostaje w łóżku (najczęściej leżąc na prawym boku z opatrunkiem z lodu. Po tym czasie większość dzieci funkcjonuje normalnie.