Blue Flower

 • Badania nad etiopatogenezą oraz dalsza optymalizacja postępowania w nieswoistych zapaleniach jelit oraz zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.
 • Organizacja zespołu oraz stworzenie modelu postępowania u pacjentów z zaburzeniami karmienia o różnej etiologii.
 • Dalsza optymalizacja opieki nad pacjentem z ostrą i przewlekłą niewydolnością wątroby w zakresie diagnostyki i leczenia zarówno zachowawczego jak i transplantologicznego – przygotowanie do przeszczepów i leczenie poprzeszczepowe. 
 • Badania nad etiopatogenezą, optymalizacja diagnostyki i leczenia w cholestazach (atrezja dróg żółciowych, cholestazy rodzinne), chorobie Wilsona, stłuszczeniach wątroby i autoimmunologicznym zapaleniu wątroby. 
 • Wprowadzenie implantacji wchłanialnych stentów przełykowych u pacjentów z uporczywymi zwężeniami przełyku. 
 • Ocena zależności między genotypem a fenotypem w przewlekłych zapaleniach trzustki. 
 • Badania nad genotypem i fenotypem w polipowatościach rodzinnych i cholestazach wewnątrzwątrobowych
 • Badania nad chorobami dietozależnymi – zespołem metabolicznym.
 • Badania molekularne w celiakii i w nieswoistych zapaleniach jelit.
 • Dalsza optymalizacja opieki nad chorymi z pierwotnymi niedoborami odporności.
 • Badania genetyczne i kliniczne zespołów gorączek nawrotowych. 
 • Opracowanie norm stężenia głównych klas immunoglobulin G, A, M oraz immunoglobuliny D oraz norm rozkładu subpopulacji  limfocytów dla dzieci zdrowych, w zależności od wieku 
 • Ocena korelacji między fenotypem a genotypem pacjentów z pospolitym zmiennym niedoborem odporności  
 • W ramach nowego projektu UE EURO-GENE-SCAN Oddział Immunologii uczestniczyć będzie w pracach nad stworzeniem testu diagnostycznego pozwalającego w jednym badaniu określić rodzaj mutacji genowej jednego z 200 znanych obecnie pierwotnych niedoborów odporności