Blue Flower

Celem działalności statutowej Stowarzyszenia jest pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką Kliniki, w szczególności:

 • rozwój Kliniki i wspieranie działania w tym celu, 
 • wpływanie na poprawę jakości usług,
 • dbanie o etykę zawodową,
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi,
 • wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Kliniki i członków Stowarzyszenia, 
 • prowadzenie działalności naukowej i badawczej, 
 • wdrażanie nowych metod terapii i dydaktyki,
 • poprawa jakości życia chorych,
 • poprawa warunków pracy,
 • podwyższanie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i współpracowników,
 • udział w rozbudowie Kliniki Gastroenterologii Hepatologii i Immunologii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka,
 • propagowanie wiedzy dotyczącej istoty schorzeń i metod ich leczenia,
 • zwiększanie świadomości i tolerancji społecznej dotyczącej chorych,
 • wspomaganie finansowe leczenia pacjentów w kraju i za granicą.

Metody działania - Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • zakup sprzętu, środków, aparatury oraz literatury medycznej,
 • organizowanie warsztatów i sesji szkoleniowych, konferencji oraz innych form doskonalenia zawodowego,
 • wspieranie inicjatyw w dziedzinie badań naukowych,
 • dbanie o prestiż zawodu,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych dla pacjentów w formie broszur, książek itp.,
 • uczestniczenie w realizacji programów naukowych i wymianę doświadczeń z ośrodkami zajmującymi się podobną tematyką,
 • organizowanie spotkań z rodzicami oraz dziećmi ze schorzeniami przewodu pokarmowego z udziałem ekspertów medycznych,
 • wprowadzanie nowych metod terapii, tworzenie i rozwój programów leczniczych i edukacyjnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie internetowych programów informacyjnych i edukacyjnych,
 • szkolenie, staże krajowe i zagraniczne a także zapraszanie specjalistów spoza Stowarzyszenia wraz z ewentualnym finansowaniem ich delegacji oraz udział w konferencjach, zjazdach, sympozjach i innych spotkaniach.